Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekts "Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona "Križevņiki" infrastruktūras attīstība II kārta"

Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekts "Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona "Križevņiki" infrastruktūras attīstība II kārta" Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekts "Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona "Križevņiki" infrastruktūras attīstība II kārta"

Veiktie darbi: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība, atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas kompleksa būvdarbi, poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas būvdarbi, infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanas būvdarbi , tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana. 

Pasūtītājs: SIA "ALAAS" 

Gads: 
Adrese: 
"Križevniki 2", Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads