Projektēšana

SIA "SCO Centrs" projektēšanas birojs izveidots 2004. gadā.
Projektēšanas biroju vada arhitekte Aina Jaunzeme, kuras iepriekšējā darba pieredze saistīta ar sabiedrisku ēku projektēšanu. Birojā kopā nodarbināti 5 speciālisti, t.sk. arhitekti-tehniķi un būvinženieri.

Projektēšanas birojs piedāvā pilnu tehniskās dokumentācijas izstrādi. Esam licencēti skojošās projektēšanas darbu jomās:

  • Arhitektūrprojektēšana,
  • Būvju konstrukciju projektēšana,
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana,
  • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana,
  • Dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoaudita veikšana.
  • Lauksaimniecības būvju projektēšana

Objektu karte