Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvniecības darbi Rūjienā

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvniecības darbi Rūjienā

Veiktie darbi: Zemes darbi, celtniecības darbi, dūņu lauki, iekšējie un ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, drenāžas izbūve.

Pasūtītājs: SIA Koger Vide

Gads: 
Adrese: 
Rūjiena