Rankas arodvidusskolas mācibu korpusa un dienesta viesnīcas ēku renovācija

Rankas arodvidusskolas mācibu korpusa un dienesta viesnīcas ēku renovācijaRankas arodvidusskolas mācibu korpusa un dienesta viesnīcas ēku renovācijaRankas arodvidusskolas mācibu korpusa un dienesta viesnīcas ēku renovācijaRankas arodvidusskolas mācibu korpusa un dienesta viesnīcas ēku renovācijaRankas arodvidusskolas mācibu korpusa un dienesta viesnīcas ēku renovācija

Veiktie darbi: Celtniecības darbi, apkures sistēma, ventilācija, elektromontāžas darbi

Pasūtītājs: Rankas Arodvidusskola

Gads: 
Kategorija: 
Adrese: 
Ranka