Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta "Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība - II kārta" ietvaros

Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta "Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība - II kārta" ietvarosProjektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta "Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība - II kārta" ietvaros

Veiktie darbi: Būvprojekta izstrāde. Atkritumu sagatavošanas apglabāšanai kompleksa izveide, t.sk. nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve. Infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas jaudas palielināšana- nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve. Poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide- nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve. Nojumes- angāra izbūve pārkraušanas šķirošanas stacijā "Jūrmala" t.sk. nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve. Kompostēšas laukuma aprīkojuma pilnveidošana. Stikla uzkrāšanas bunkuru izbūve. Frontālā iekrāvēja iegāde. Lielizmēra atkritumu konteineru iegāde. Šķirošanas konteineru iegāde. Iekārtu ieregulēšana, personāla apmācība. Labiekārtošana. 

Pasūtītājs: SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra""

Gads: