Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda"pretsaules un ārējo nokrišņu aizsardzības sistēmas nomaiņa

Pasūtītājs: SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”

Veikto darbu apraksts: Lielā starta vispārbūvnieciskie darbi, dāmu starta vispārbūvnieciskie darbi, junioru starta vispārbūvnieciskie darbi,  trases vispārbūvnieciskie darbi, finiša vispārbūvnieciskie darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi.